Papučárna Otrokovice - provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ HERNY PAPUČÁRNA

Vstupem do herny Papučárna uznáváte všeobecné obchodní podmínky a provozní řád hřiště Papučárna.

 • Herna je určena pouze pro děti ve věku 1 – 12 let.
 • Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce je z provozních a hygienických důvodů povolen POUZE V PONOŽKÁCH (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení)
 • V hale a rovněž i na toaletách je přísně zakázáno kouřit, k tomuto účelu je vyhrazena venkovní terasa
 • Do prostoru atrakcí, které jsou ohraničeny plotem, je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo, pro konzumaci nápojů je v herně vymezen prostor
 • Platí zákaz žvýkaček na hrací ploše!
 • Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků.
 • Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi a nezodpovídá za případné úrazy či zranění dětí. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
 • Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby skutečně důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu.
 • K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí není dovoleno v celém prostoru herny používat vlastní hračky
 • V prostoru herny je zakázáno používat tvrdé, volné nebo ostré předměty ( např. dárky k narozeninám).
 • Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.
 • Všechny části a zařízení hriště Papučárna smí být používány pouze v souladu s jejich určením.
 • Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce atrakcí svými certifikáty.
 • Atrakce vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány.
 • Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům.
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel zamezit přístupu dalších návštěvníků a bude nutné počítat s čekací dobou. Ve velké dvoupatrové atrakci se sítěmí se smí najednou pohybovat maximálně dvanáct dětí ve věku 3 - 6. let.
 • Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen.
 • Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.
 • Nalezené věci budou uloženy v recepci a nebudou-li vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.
 • Návštěvník odpovídá za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem a za škody způsobené jiným návštěvníkům při použití všech zařízení haly (např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení).
 • Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu . Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
 • Je zakázáno lezení po síti atrakce.
 • Respektujte pokyny personálu,v případě nedodržení pokynů je personál oprávněn návštěvníka z herny vykázat bez nároku na vrácení vstupného.

Dětská herna Papučárna
Hlavní 1157, 765 02 Otrokovice

Platnost od 1. 8. 2014